Татул

На по-малко от километър от село Татул се намира скално светилище съставено от различни изсичания. Скала във формата на пирамида…